سفارش تبلیغ
صبا ویژن

خدا در سپاس گفتن را بر بنده‏اى نمى‏گشاید حالى که در نعمت را به روى او ببندد ، و در دعا را بر روى او باز نمى‏کند و در پذیرفتن را بر وى فراز . و در توبه را به روى بنده نمى‏گشاید و در آمرزش را بر وى به‏بندد و استوار نماید . [نهج البلاغه]
سه شنبه 86 آبان 15 , ساعت 12:59 عصر

آیا می‏توان تو را دید، تو را شنید؟...

آیا می‏توان با تو گریست، با تو خندید؟

آیا می‏توان با تو پرواز کرد تا آسمان، با تو نشست بر خاک؟

آیا می‏توان با تو غروب، دلتنگ شد، غربت را فریاد زد؟

آیا می‏توان با تو آه را معنا کرد، دردها را درمان؟

آیا می‏توان با تو بغضها را شکست، غصه‏ها را گفت؟

آیا می‏توان با تو چشمها را بست، اشکها را شست؟

آیا می‏توان با تو جاری شد، رفت، مرد...

 

 آهستان....... تعطیل نمی‏شود!
[عناوین آرشیوشده]